VILKYŠKIŲ SEN. VILKAI PRADĖJO MEDŽIOKLĖS SEZONĄ

Vakar ryte Vilkyškių sen. vilkai įlindo į avių aptvarą ir papjovė 6 suaugusias avis ir du ėriukus. Ūkininkė Laima stebisi, kad nei aukšta tvora, nei keturių juostų impulsinis piemuo vilkų nesustabdė.

Vilkai išpjovė avis šviesiu paros metu, apie 8 val. ryte, nekreipdami dėmesio į šalia esančius gyvenamuosius pastatus. Šalia ganėsi karvės tačiau jų vilkai nelietė.

Kartais avių aptvare, ūkininkė nakčiai palikdavo šunis, tačiau daugiau to daryti nesiruošia. Baiminasi, kad vilkai papjaus ir juos.

Kartais palieku šunis aptvare, bet daugiau tikrai to negalėsiu daryti, baisu ir pagalvoti jei rasčiau taip sudraskytus šunis

Ūkininkės problemos vilkų vizitu nesibaigė, dabar jos laukia ilgi biurokratiniai procesai norint gauti išmokas už vilkų sudraskytas avis.

Visus kurie nukentės nuo vilkų išpuolių, raginame apie tai pranešti atsakingoms institucijoms, nes nuo to priklauso vilkų medžioklės limitas.

Lietuvos medžiotojai ir ūkininkai jau kelis metus reikalauja didinti vilkų medžioklės limitą. Pernai metais buvo leista sumedžioti 110 vilkų, tačiau vilkų išpuolių skaičius rodo, kad tokio limito nepakanka.

Kaimynai Latviai per sezoną sumedžioja apie 280 vilkų, o Baltarusiai net 1000. Vilkų medžioklės sezonas Lietuvoje prasideda nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d. ir išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau.

Informacija ir nuotraukos: Miske.lt
Autorius: Deividas Staponkus