Apie mus

      Vilniaus miesto  medžiotojų klubas “Spengla” buvo įkurtas 1992 m. balandžio 15 dieną. Tiltų gyvenvietėje vykusiame susirinkime, kuriame dalyvavo 27 medžiotojai. Tą dieną buvo priimti medžiotojų klubo įstatai ir išrinkta klubo valdyba. 1992 m. gegužės 4 d. Vilniaus mero potvarkiu Nr.767-3V įregistruoti klubo įstatai, o 1992 m. gegužės 5 d. Valkininkų urėdija pasirašė plotų vieneto (Tiltų girininkijos pagrindu) nuomos sutartį – 5780 ha miškų plotui. Klubo veikloje 1993/1994 buvo registruoti ir dalyvavo 53 nariai.

      2019.05.25 visuotiniu narių susirinkime, vykusiame Mažųjų Lieponių kaime, buvo priimtas sprendimas pakeisti Vilniaus miesto medžiotojų klubo “Spengla” pavadinimą į Medžiotojų klubas “Spengla”. Susirinkimo metu buvo pakeisti klubo įstatai, išrinkta nauja klubo valdyba, revizijos komisija. Po 20 metų vadovavimo iš pareigų pasitraukė ilgalaikis klubo prezidentas Alvydas Adukas. Naujuoju prezidentu balsavimo metu tapo Sergej Samsonov.

~Pildoma…~