Apie mus

      Vilniaus medžiotojų klubas “Spengla” buvo įkurtas 1992 m. balandžio 15 dieną. Tiltų gyvenvietėje vykusiame susirinkime, kuriame dalyvavo 27 medžiotojai. Tą dieną buvo priimti medžiotojų klubo įstatai ir išrinkta klubo valdyba. 1992 m. gegužės 4 d. Vilniaus mero potvarkiu Nr.767-3V įregistruoti klubo įstatai, o 1992 m. gegužės 5 d. Valkininkų urėdija pasirašė plotų vieneto (Tiltų girininkijos pagrindu) nuomos sutartį – 5780 ha miškų plotui. Klube veikloje 1993/1994 buvo registruoti ir dalyvavo 53 nariai.

~Pildoma…~