VILKUS GALIMA MEDŽIOTI IR NE SEZONO METU?

VILKUS GALIMA MEDŽIOTI IR NE SEZONO METU?

Pastaruoju metu vis dažniau girdime apie vilkų išpuolius prieš naminius gyvulius ir ūkininkų patiriama žalą. Ūkininkai piktinasi, kad valdžia nesiima jokių priemonių ir nesprendžia šios problemos. Bet ar tai tikrai taip?

Diskusijos apie vilkų medžioklę probleminėse vietose ne sezono metu vyksta jau senai, bet panašu, kad retas žino apie tokią galimybę. Vilkų apsaugos valdymo plane yra numatyta vilkų medžioklė išimtiniais atvejais.

Atsiverčiame Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“ galiojančios suvestinės redakciją ir skaitome vilko apsaugos plano priemonių įgyvendinimo planą.

Punktas 7 – Vilkų medžioklė išimtiniais atvejais
Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patikslinimas.
Išimtinė (ne medžioklės sezono metu) ir operatyvi probleminių vilkų individų medžioklė padėtų efektyviau spręsti vilkų daromos žalos problemas.

Kaip galime suprasti iš šio punkto, yra numatyta galimybė medžioti vilkus ne medžioklės sezono metu, jei jie daro žalą ūkininkams. Iš karto kyla klausimas, kodėl iki šiol tik Lazdijų rajono savivaldybė pasinaudojo tokia galimybe, nors vilkai daro didelę žalą ir kitose rajonuose?

Paklausėme aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos dėl galimybės medžioti vilkus išimtinais atvejais ne medžioklės sezono metu. Ministras patvirtino, kad tokia galimybė tikrai yra ir visos savivaldybės yra gavusios informaciją, kaip pateikti prašymus gauti tokiems leidimams.

Kaip matome galimybės tvarkytis su probleminiais vilkais yra, tik reikia kreiptis į savo rajono savivaldybę, kad ji pateiktų prašymą aplinkos apsaugos agentūrai.
Gavus specialų leidimą, kreipkitės į vietos medžiotojų klubą dėl vilkų sumedžiojimo (medžiotojų klubų ribas rasite čia). Sumedžioti vilkai bus išskaičiuoti iš to sezono vilkų medžioklės limito.

Informacija Miske.lt