SIAUČIANTI VILKŲ GAUJA UŽPUOLĖ 40 GALVIJŲ BANDĄ

SIAUČIANTI VILKŲ GAUJA UŽPUOLĖ 40 GALVIJŲ BANDĄ

„Šis veršiukas buvo visų mūsų numylėtas. Pamelžus karves visada pirmiausia pagirdydavome jį, nes jis buvo pripratęs viską gauti pirmas. Jis sekiodavo mums iš paskos, buvo labai prieraišus, visų mūsų labai mylimas ir lepinamas“, – apžiūrėdamas penktadienio rytą vilkų gaujos sudraskytą savaitės laiko veršiuką kalbėjo Gudžiūnų seniūnijos Miegėnų kaimo ūkininkas Motiejus Šidlauskas.

Siautė paryčiais
Vilkų gauja 40 galvijų bandą užpuolė ankstyvą penktadienio rytą. Gyvulių banda ganėsi netoli Miegėnų kaimo esančiuose laukuose, greta Lebedžio miško. Iš miško atsliūkinusi vilkų gauja puolė jauniausią bandos narį – vos savaitės laiko veršiuką. Vilkai negailestingai suplėšė veršiuką ir iš jo liko tik kojos, galva ir žarnos. Visa kita mėsa buvo suėsta. Ūkininkas M. Šidlauskas net nesuabejojo, jog tai vilkų darbas, mat minkštoje žemėje liko vilkų gaujos pėdsakai. Beje, šiame rajone vilkai siaučia jau ne pirmą kartą.

„Šis veršiukas niekur nesitraukdavo nuo karvių. Visada būdavo kartu su jomis. Taip buvo ir tą lemtingą rytą. Vilkų gauja suaugusių galvijų nepuolė, jie pasirinko mažiausią veršiuką. Tiesa, veršiukai buvo keli, bet jie pasirinko vieną. Liūdna, nes banda ganėsi visai netoli mūsų fermos. Dabar bijosime čia gyvulius laikyti. Parsivedėme juos arčiau, gal ten nedrįs eiti, bet kas ten žino, jie darosi vis įžūlesni“, – svarstė ūkininkas.

Tikisi gauti paramą
Vyriškis apie vilkų siautėjimą pranešė Medžiotojų ir žvejų draugijai. Šie patarė kreiptis į seniūniją dėl kompensacijos už sudraskytą naminį gyvulį. Ūkininkas sakė taip ir padarysiąs vos tik atsigausiąs po patirto šoko. Vyriškiui labai gaila jo paties auginto belgų rūšies veršiuko.

„Daug darbo tenka įdėti juos auginat, prižiūrint. Tikrai labai liūdna žiūrėti, bet ką padarysi, juk vilkus šaudyti uždrausta. Dabar ne medžioklės sezonas, todėl ir medžiotojai negali nieko padaryti“, – dėstė M. Šidlauskas.

Atvejų daugėja
Tai, kad daugėja atvejų, kuomet vilkai užpuola naminius gyvūnus, patvirtino ir Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Lionius Stanevičius.

„Iš tiesų mūsų rajone pastebimas vilkų populiacijos pagausėjimas. Vilkai daro žalą ne tik naminiams gyvuliams, bet ir laukiniams gyvūnams. Mūsų medžiotojai yra nustatę ne vieną faktą, kai buvo sudraskyti laukiniai gyvūnai. Šiuo metu vilkų daroma žala pastebima Surviliškio, Gudžiūnų seniūnijose. Randama sudraskytų elnių, stirnų, žvėrių liekanų. Registruojami naminių papjautų gyvulių atvejai“, – aiškino L. Stanevičius.

Pastebima daug
„Mūsų rajone pastebima labai daug vilkų. Juos užfiksuoja medžiotojai būtent varyminių medžioklių metu. Tikrai yra fiksuojamas didelis vilkų populiacijos pagausėjimas.

Pernai sumedžiotas vienas vilkas yra labai nedaug. Tikimės, kad naujasis aplinkos ministras peržiūrės limitus ir leis sumedžioti dar vilkų, nes iš pradžių ir buvo galvojama leisti sumedžioti daugiau vilkų, bet po to buvo priimtas toks sprendimas. O jų populiaciją reguliuoti tikrai reikia, juk visi matome, kas darosi. Vilkai artinasi prie žmonių namų“, – teigė Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas.

Papjovė avį ir ožką
„Vilkų siautėjimai fiksuojami Surviliškio seniūnijoje esančiuose kaimuose. Kiek anksčiau buvo papjauta ožka, o štai vakar Berželės kaime vilkai papjovė ūkininko avį. Situacija darosi išties grėsminga, o neleidžiant mums jų medžioti bus tik blogiau. Manome, kad vilkų sumedžiojimo limitas kėdainiečiams turi būti didinamas, nes plėšrūnų skaičius labai išaugo“, – teigė L. Stanevičius.

Moko medžioti
L. Stanevičius minėjo, jog toks vilkų siautėjimas dažniausia pasireiškia tada, kai jie moko savo jauniklius medžioti.
„Liepos, rugpjūčio mėnesiais vilkai moko savo jauniklius medžioti. Manome, kad atvejų, kuomet bus užpulti naminiai gyvuliai, tik daugės. Pats buvau nuvykęs į vietas, kuriose vilkai sudraskė naminius gyvulius, pastebiu, kad jie tampa vis drąsesni, eina vis arčiau sodybų. Taip yra todėl, kad vilkų populiacija pas mus gausėja ir tam yra visos palankios sąlygos“, – pažymėjo medžiotojas.

Sumedžiojo vieną
„Praėjusiais metais Kėdainių rajone buvo sumedžiotas vilkas. Plėšrūną pavyko sumedžioti patyrusiam Šventybrasčio medžiotojų klubo medžiotojui Audroniui Vaidalauskui.

Vilkas buvo sumedžiotas Vilainių seniūnijos Šventybrasčio miške lapkričio 24 dieną. Tą dieną, kuomet vilkas buvo sumedžiotas Vilainių seniūnijoje, mūsų medžiotojai ir kitose vietose paleido ne vieną šūvį. Į vilkus tądien buvo šauta ir Surviliškio, ir Josvainių seniūnijose. Deja, šūviai tikslo nepasiekė ir vilkai pabėgo“, – teigė Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas.

Informacija Miske.lt