2021-2022 m. medžioklės sezonui – 190 vilkų limitas.

20212022 m. medžioklės sezonui – 190 vilkų limitas

Informuojame, kad 2021 m. spalio 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-582 „Dėl vilkų sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo”, patvirtintas 190 vilkų sumedžiojimo per 20212022 m. medžioklės sezoną limitas (įsakymas pridedamas).

Vilkas priskiriamas prie stambiosios medžiojamosios faunos gyvūnų ir vilkų medžioklė Lietuvoje yra limituojama. Vilkai medžiojami – nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d. (išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau). Išanalizavus 2015-2020 m. vilkų sumedžiojimo duomenis, matyti, kad vilkai sumedžiojami gerokai anksčiau, nei nustatytas jų medžioklės terminas žr. žemiau.

Vilkų sumedžiojimo 2015-2020 m. lentelė.

Medžioklės sezonas

Vilkų limitas

Vilkų medžioklės sezonas nutrauktas

2015-2016

60

2016-01-12

2016-2017

62

2017-01-11

2017-2018

62

2018-02-04

2018-2019

102

2019-01-07

2019-2020

122

2020-01-11

2020-2021

175

2021-03-06

2021-2022

190

Primename, kad pagal galiojančias medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti AAD ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos informaciją elektronine forma.

Informacija pateikiama šiuo internetiniu adresu: https://vstt.lrv.lt

Medžioklės plotų naudotojas privalo užtikrinti, kad būtų paimti sumedžioto vilko mėginiai, skirti tolesniems sumedžioto vilko amžiaus, genetiniams ir produktyvumo tyrimams, ir išsaugoti, kol juos iš sumedžiojusio asmens paims tarnybos įgaliotas atstovas.

Pastebėjai vilką, lūšį, rudąjį lokį – pranešk! Aplinkos ministras 2018 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-892  yra nustatęs instrukcijas kaip kiekvienas asmuo, nesvarbu kas jis bebūtų, ištisus metus gali rinkti ir teikti informaciją apie jam žinomus faktus apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą laisvėje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pranešti apie vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimo ar pasirodymo vietą, jų padarytus nuostolius reikia užpildant nesudėtingą  elektroninę anketą:

https://biomon.lt/maps/index.php/view/map/?repository=zvrpedliz&project=zveriu_pranesimai_lizmapui

ĮSAKYMAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7132d9302c0111ecad73e69048767e8c

Pagal LMZD