ATVIRKŠTINĖ, T.Y. NEKALTUMO, ĮRODINĖJIMO PAREIGA TAMPA NORMA?

ATVIRKŠTINĖ, T.Y. NEKALTUMO, ĮRODINĖJIMO PAREIGA TAMPA NORMA?

Komisija siūlo, kad “jeigu asmuo, vežantis šaudmenis su švininiu užtaisu per šlapžemes arba 100 m atstumu nuo šlapžemių, laikomas šaudymu šlapžemėse, nebent toks asmuo gali įrodyti, kad tokie šaudmenys nėra skirti ir netinkami naudoti medžioklei”.Atskiros šalys siūlo išplėsti “buferinės” šlapžemių apsaugos juostos zoną net iki 300 m ir net didesnio pločio.

Tai visiškas įrodinėjimo naštos perkėlimas žmogui, formuojant visuotinę išankstinės kaltumo prezumpcijos praktika Europos Sąjungos administracinėje teisenoje.

Šiuo būdu, kilniais- žmonių sveikatos, gamtos ir gyvūnijos apsaugos tikslais teikiami priimti ribojimai gresia tapti konstitucinių pareigų, teisių bei laisvių į savigyna, gynybą bei laisvą judėjimą draudimais.

Dėl aktyvaus Čekijos pasipriešinimo balsavimo procedūra dėl daugiau nei 1% švino sviediniuose turinčių šaudmenų uždraudimo EK REACH komitete buvo “baigta be rezultato” ir atidėta preliminariai iki 2020 m. rugsėjo mėn. 15 d.

Pagal  MISKE.LT