VMVT SIŪLO LEISTI NAUDOTI PAPILDOMAS PRIEMONES KOVAI SU AKM

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, siekdama įgyvendinti Europos Sąjungos afrikinio kiaulių maro strategiją, atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje nėra įgyvendinami tam tikri strategijos elementai.Afrikinio kiaulių maro kontrolės ir kovos priemonės yra nustatytos Europos Sąjungos strategijoje, kuri privalomai įgyvendinama visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Vienas iš AKM strateginių tikslų yra šernų populiacijos reguliavimas, mažinant jos dydį. Tai gali būti pasiekiama tik per tikslingą patelių medžiojimą (ypatingai – suaugusias šernų pateles) ir išlaikant sumedžiojamų šernų patinų ir patelių balansą (50% patinų ir 50% patelių).

VMVT informuoja, kad š.m. birželio 12-13 d. Europos Komisijos nuolatinio komiteto darbo grupės posėdyje buvo pristatyta strategijos projekto 11 versija, kurioje, siekiant įgyvendinti strategijos tikslus, kaip papildoma kovos su AKM priemonė, yra numatyta galimybė šernų populiacijai reguliuoti naudoti naktinio matymo taikiklius, jų priedus ir garso slopintuvus.

Minėtos papildomos šernų populiacijos reguliavimo priemonės yra leidžiamos naudoti Europos Sąjungos valstybėse narėse, kuriose nustatytas afrikinis kiaulių maras, t.y. Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir Vengrijoje.

Siekiant tinkamai kontroliuoti AKM plitimą tikslu likviduoti AKM šernų populiacijoje, VMVT prašo reglamentuoti galimybę naudoti naktinio matymo taikiklius, jų priedus ir garso slopintuvus šernų medžioklėje.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tikisi, kad leidus medžioti šernus naudojant papildomas priemones, bus pasiektas šernų patinų ir patelių sumedžiojimo balansas, o medžiotojai efektyviai sieks užsibrėžtų tikslų.

Informacija Miske.lt - Medžioklė Lietuvoje