Į Seimą nesėkmingai mėginusi patekti laidų vedėja ir žurnalistė Rūta Janutienė kartu su savo dukra nesilaikydamos Vyriausybės nustatytų saugumo reikalavimų (nedėvėdamos kaukių ir nesilaikiusios atstumų) Švenčionių rajone, šalia Pliauškių miško, kuriame vyko varyminė medžioklė, priartėjo prie medžiotojų ir ėmė juos mokyti, kaip ir kada jie gali medžioti, kaltino juos pasikėsinus į jos privačios žemės ribas bei esą sukėlus nesaugumo jausmą aplinkinių sodybų gyventojams.

Savo ruožtu medžiotojai pasitaikė ne pėsti. Jie irgi filmavo visą situaciją. Nors medžiotojai kantriai aiškino, kad vykdant varyminę medžioklę buvo laikytasi visų saugumo reikalavimų, o į sodybų pusę niekas negali šaudyti, skandalingoji žurnalistė neatlyžo, mėgindama įvairiais kreipiniais išprovokuoti medžiotojus: „o koks čia šautuvėlis“, „ar ten jūsų nuvirtęs bokštelis“, „kai jūs esat su šautuvu, tai aš esu niekas“. Pastarieji tikino, kad vyko varyminė medžioklė, laikantis visų įstatymų, tvarkų ir taisyklių.

Šiame įraše R. Janutienė mėgina suabejoti, ar medžiotojai gali vykdyti medžioklę Pliauškių miške, važiuoti keliu šalia jos žemių. „Čia yra mano kelias“, – pareiškė R. Janutienė, tačiau nieko negalėjo atsakyti į klausimą: „Nuo kada kelias yra jūsų? Mes važiavome servitutiniu keliu“.

Vėliau ji pradėjo sakyti, kad prie medžioklės plotų yra jos namas. „Čia yra mano sodybos stogas ir jūs pradėjote šaudyti. Ir mes atėjome pasižiūrėti, kas čia šaudo. Parodykite man medžioklės lapą“, – į medžiotoją, kuris taip pat filmavo R. Janutienę, kreipėsi žurnalistė.

„Kai jūs būsite pareigūnas, kuris tikrina medžiotojus, mes jums viską ir parodysime“, – sakė medžiotojas. Jis ne kartą paragino R. Janutienę užsidėti kaukę, tačiau ji to nepadarė. Tuomet medžiotojas pasakė, kad visą surinktą medžiagą perduos policijai.

„Norėčiau, kad jūs pasitrauktumėte iš to miško, nes aš čia gyvenu“, – teigė R. Janutienė.

Medžiotojams šiek tiek atsitraukus, R. Janutienė gyrė pati save: „Bent vieną gerą darbą šiandien padariau“. „Bet tai palaukime policijos, patikrins tą jūsų medžioklės lapą. Nes jie, čia žinai, vietinė chebrytė po to susiveiks tą lapelį“, – ironizavo R. Janutienė.

Ji nustebo, kad medžiotojų būreliai neprivalo informuoti gyventojų apie tai, jog medžioklės plotuose vyks medžioklė. „Kaip keista“, – nusistebėjo ji.

Visos transliacijos metu ji buvo be kaukės. Įdomu tai, kad filmuotoje medžiagoje matyti, jog būtent R. Janutienė su kita moterimi atėjo prie medžiotojų.

a
Iš medžiotojų daryto vaizdo įrašo matyti, kad ne medžiotojai, o R. Janutienė (dešinėje) su savo dukra priartėjo prie medžiotojų, nesilaikydamos karantino reikalavimų.

Lietuvoje iki lapkričio 29 d. yra paskelbtas karantinas. Už jo pažeidimus fiziniams asmenims gręsia bauda nuo 500 iki 1 500 eurų.

Vėliau vaizdo įrašo, kuriuo „Facebook“ tinkle pasidalino R. Janutienė, aprašyme žurnalistė medžiotojus išvadino mėsininkų elitu.

„Mėsininkystė yra vietos feodalų privilegija. Atvažiavo prie kaimo, pilno žmonių, pradėjo šaudyti vidury dienos. Man sako: „Sėdėk namuose!“. Nebuvau geros nuomonės apie žmones, kurie žudo pramogai. O ši akistata su įžūliais chamais dar labiau sugadino medžiotojų įvaizdį“, – savo paskyroje pareiškė R. Janutienė.

Vėliau komentaruose skandalingoji žurnalistė negailėjo riebių epitetų ir pagrasino: „Kadangi čia visus savo dvasinius vidurius išvertė mėsininkų elitas, tai čia jums mano žodis: mes jus medžiosim!“.

a
R. Janutienė negailėjo riebių epitetų medžiotojų atžvilgiu.

13.37 val. „Agroeta“ kreipėsi į Vilniaus apskrities Vyriausiąjį policijos komisariatą, ar jame buvo pradėtas tyrimas dėl minėto įvykio, taip pat ar policija imsis kokių nors veiksmų ir priemonių, jei tokio pareiškimo nebuvo sulaukta.

13.39 val. R. Janūtienė savo paskyroje darsyk gėlė medžiotojams: “Pikti mėsininkai su šautuvais iki paskutinio jūsų kraujo lašo gins savo teisę suvaryti jus į trobas, gąsdinti vaikus ir šaudyti tuos, kurie nebeturi, kur nuo jų bėgti. Beje, visokios agroetos ir tt gauna biudžeto pinigų savo kruvinai veiklai propaguoti. Niekada nepamiršiu Andriaus Gaidamavičiaus pasakojimo, kaip šita publika iššaudė pririštus kaimo šunis, kad jie lojimu neišbaidytų grobio. Gėda!”

a17.42 val. Medžiotojas Gediminas Stonkaitis, kuris ir kalbėjo vaizdo įraše su R. Janutiene, „Agroetai“ teigė, jog abi moterys sutrukdė medžoklę, nes ji esą dar nebuvo pasibaigusi. Jo teigimu, į policiją dar nesikreipta, bet tai esą bus padaryta pirmadienį. Medžioklės taisyklės numato, kad būtina stabdyti medžioklę esant napalankioms oro sąlygoms, žmonių judėjimui ar susitelkimui medžioklės vietose, įvykus nelaimingam atsitikimui. Tą medžiotojai ir padarė. Trukdymas medžioklei kol kas nėra įtrauktas į taisykles, nors iš pradžių šis punktas buvo įrašytas taisyklių projekte, bet vėliau paliktas išdiskutuoti suinteresuotoms organizacijoms. Taisyklės taip pat numato, kad draudžiama šaudyti arčiau kaip per 200 metrų nuo gyvenamųjų sodybų ir naudojamų pastatų, išskyrus atvejį, kai jų savininkai ar valdytojai tam neprieštarauja. R. Janutienė irgi pažadėjo situaciją pakomentuoti.

20.38 val. Vakarop R. Janutienė atsiuntė komentarą apie buvusią situaciją. Ją nupasakojo kartu su R. Janutiene įraše matoma jos dukra Ieva Grinevičiūtė: “Pasižiūrėkime į šį incidentą iš gyventojų pusės. Prie įvažiavimo į sodybą stabteli džipas purvu uždrabstytais numeriais. Automobilyje trys vyrai, ant jų loja šuo – natūralu, nepažįstami. Vienas vyrų kito klausia, ar tas turi šautuvą. Visą tai mato ir girdi šalia šuns buvęs vaikas. Vyriškiai nuvažiuoja ir, neilgai trukus, pasigirsta švilpavimai ir šūviai – drioksi taip arti, kad kūnas nueina pagaugais. Nerimaudamos dėl savo ir aplinkinių saugumo pranešame apie šūvius pareigūnams ir bėgame žiūrėti, kas vyksta. Pasirodo, šaudo tie patys trys vyriškiai.

Pasak šiuo metu galiojančių medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių 72 punkto 11 dalies, “šaudyti arčiau kaip per 200 metrų nuo gyvenamųjų sodybų ir naudojamų pastatų, išskyrus atvejį, kai jų savininkai ar valdytojai tam neprieštarauja” yra draudžiama. Atstumo nebuvo laikomasi ir mes, gana akivaizdžiai, tam prieštaraujame.

Apie ketinimus medžioti šioje apylinkėje mums pranešta nebuvo, automobilio registracijos numerio nesimatė, vyrai atsisakė parodyti bet kokį dokumentą ar ženklą, kad medžioja legaliai – iš kur galime žinoti, kad jie – ne brakonieriai. Tariami medžiotojai mums liepia eiti ir sėdėti namuose – mat mes trukdome medžioklei. Norėčiau priminti, kad archajiška taisyklė, draudusi “trukdyti” medžioklei ir taip kėlusi medžiotojų teises aukščiau „paprastų mirtingųjų“, taip pat buvo panaikinta.

Verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad iš medžioklinio ginklo iššauta kulka pavojų kelia apie dviejų kilometrų atstumu – tokiu spinduliu nuo šių medžiotojų buvo ne vienas kaimas, kuriame savaitgalį leido žmonės, į tuos pačius miškelius su vaikais ir augintiniais einantys pasigerėti rudeniu. Vienintelis apie pavojų juos įspėjęs ženklas – jau nuaidėjęs šūvis.  Medžiotojo teisė į tai, ką jie patys vadina “hobiu”, nėra svarbesnė už mūsų teisę jaustis saugiai savo pačių namuose”.

Pagal  agroeta