Printer Friendly, PDF & Email

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad šių metų kovo mėnesį ir pirmąją balandžio savaitę afrikinio kiaulių maro (AKM) diagnozė buvo patvirtinta 13 šernų gaišenų, surastų Lietuvos miškuose, ir dar 9 sumedžiotiems šernams.

 

Nors kol kas šiais metais nuo AKM viruso pavyko apsaugoti kiaulių laikymo vietas Lietuvoje, tačiau apie nustatytus AKM protrūkius ūkiuose praneša vis daugiau Europos šalių. Daugiausia protrūkių per kovo mėnesį patvirtino Rumunija – šioje valstybėje nustatyti 48 AKM protrūkiai ir sunaikintos 488 kiaulės, didžioji dalis protrūkių pasireiškė nekomercinėse kiaulių laikymo vietose. Bulgarijoje užregistruoti 5 AKM židiniai kiaulių laikymo vietose ir sunaikintos 375 kiaulės, Ukrainoje – 3 AKM protrūkiai (sunaikinta 611 kiaulių), vieną protrūkį patvirtino Moldova (sunaikintos 3 kiaulės).

Veterinarijos specialistai perspėja, kad artėja šiltasis laikotarpis, kuomet AKM virusas suaktyvėja, atsiranda daugiau galimybių jam patekti į kiaulių laikymo vietas. Akcentuojama, kad biologinio saugumo priemonių įgyvendinimas ir toliau turi išlikti mūsų šalies kiaulių laikytojų prioritetu, siekiant apsaugoti kiaules nuo šios klastingos ir pavojingos ligos. Itin didelį dėmesį kiaulių laikytojai privalo skirti dezinfekcijos priemonių naudojimui, būtina keisti avalynę ir drabužius dirbant tvarte, užtikrinti, kad į kiaulių laikymo vietas nepatektų pašaliniai asmenys, kiaules draudžiama šerti šviežiai nušienauta žole, taip pat būtina vykdyti darbuotojų švietėjišką veiklą. Tik laikantis minėtų biosaugos reikalavimų, sumažės rizika AKM virusui patekti į kiaulių laikymo vietas.

VMVT primena, kad AKM laukinėje faunoje Lietuvoje šiek tiek aprimo, bet niekur neišnyko. 2020 m. mūsų šalyje jau sunaikinti 93 šernai, kuriems nustatytas AKM virusas, ir tai tik patvirtina, kad laukinėje faunoje ši liga vis dar cirkuliuoja.

Pagal  agroeta.lt